Offertförfrågan

Namn
Telefon
E-postadress
Företag / Förening etc
Vilka tjänster?
Golv & Golvläggning
Kakel & Klinker
Byggtjänster
Måleri
Beskriv vad ni vill få utfört

Miljöpolicy

 

AC-Golv och Plattsättning skall vara och vill uppfattas som ett miljövänligt företag.


Detta innebär att:

 • All verksamhet i företaget skall präglas av detta tänkande och handlande.
 • Uppfylla lagar och förordningar.
 • Vi använder så miljöanpassade produkter som möjligt utifrån marknadskrav.
 • Vi samverkar med Golvbranschens Riksorganisation i utbildnings- och utvecklingsfrågor.
 • Vi deltar i samverkansprojekt för utveckling av kretsloppsanpassad hantering av restprodukter.
 • Vi strävar efter att minimera mängden sopor i vår verksamhet.
 • Varje medarbetare skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i dagliga arbetet. 

Kvalitetspolicy


För att uppnå vårt mål - en nöjd kund - skall vi:

 • Ha en grundsyn på kvalitet som en naturlig del av vårt dagliga arbete.
 • Genom vår branschkunskap se till att kunden får det golvmaterial som förutsättningarna kräver.
 • Kontinuerligt utbilda vår personal i samarbete med branschorganisationer och leverantörer.
 • Kontrollera och dokumentera utfört arbete.
 • Arbeta för ständig förbättring och vidareutveckling av kvalitetsarbetet.
 • Uppfylla gällande normer, lagar och förordningar.